Projekt realizován na základě podpory Grantové agentury České republiky

hledání nápěvků

obecné informace

číslo nápěvku
jazyk nápěvku
incipit
datum zápisu
místo zápisu

objekt nápěvku

přednes
upřesnění 
jméno
označení
věk
vlastník
místo
čas
děj

melodický filtr

ambitus
vývoj
opakování
iniciála
finála
poloha
tvar melodie
ignorovat pauzy
ignorovat opakování
symetrické nápěvky